Seoses suurenenud töökoormusega töötukassa poolt suunatud kliente perioodil 18.06.2024-09.08.2024 psühholoogilisele nõustamisele ei registreerita.


Psühholoogiline nõustamine Töötukassa poolt suunatud klientidele


Psühholoogiline nõustamine on tööturuteenus tööle saamise takistuste kõrvaldamiseks, töökaotuse ja töötusega seotud psühholoogiliste probleemide lahendamiseks.

Töötukassa võimaldab nõustamisteenuseid inimesele, kes on töötuna arvele võetud või saanud koondamisteate. Kui soovite tulla meie psühholoogilise nõustaja vastuvõtule, siis rääkige sellest oma töötukassa konsultandile, kes teile teenust täpsemalt tutvustab ning teid vajadusel teenusele suunab.

Nõustamise eesmärgiks on toetada töö otsimist, tööturuteenustel osalemist ja tööle saamist.

Sihtrühmaks on töötukassa kliendid, kelle tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord (töökoha kaotus, ebakindlus ja hirm tööturule sisenemisel, kahtlemine oma tööalastes võimetes ja oskustes), millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida ning vajalik on psühholoogilise nõustaja asjatundlik toetus ja abi.

Ambromed kliinikus osutavad töötukassa klientidele psühholoogilist nõustamist psühholoogid Sirli Loorits, Helen Kond ja Heleri Olo.

Teenusele registreerimine perioodil 18.06.2024-09.08.2024 peatatud!

Teenusele registreerimise aeg E-R 8-18.
Teenusele on võimalik registreerida pärast töötukassapoolset teenusele suunamist, teavitades, et olete töötukassa klient (sh ees- ja perekonnanimi, isikukood, töötukassa vastav osakond, kus lepiti kokku osalemine nõustamisteenusel).