Koostöövõimalused

Koostööpakkumine perearstidele


Alates 01.01.2015 on perearstidel võimalik kasutada teraapiafondi oma patsientide suunamiseks kliinilise psühholoogi ja logopeedi vastuvõtule. Alates 01.01.2016 lisandus ka füsioterapeudi teenus. Teenusele suunamiseks on vajalik vormistada patsiendile saatekiri. Soovi korral võib perearst ka ise kliinikuga ühendust võtta, et sõlmida leping ning alustada koostööd. 

Ambromed Kliinikus pakutakse kliinilise psühholoogi, logopeedi ning füsioterapeudi teenuseid:

Perearsti saatekirjal peab olema märgitud suunamise eesmärk ning mis teenuste eest ja mis mahus võimaldatakse patsiendile teenust osutada. Samuti viidet sellele, et suunatakse teraapiafondi kaudu ning on lisatud perearsti kontaktandmed. Saatekiri peab olema patsiendile väljastatud paberil. Vajadusel võtame perearstiga ise ühendust täpsustavate küsimuste esitamiseks.

Teenusele registreerides peab patsiendil saatekiri juba olemas olema!

Uuenenud nõuded, teenuste nimekiri ja hinnad on kättesaadavad Haigekassa koduleheküljel: https://www.haigekassa.ee/et/partnerile/raviasutusele/perearstile/teraapiafond