Psühholoogiline abi

Kliendil aidatakse tugevdada kontrollitunnet oma elu üle ja parandada stressiga toimetulekut, tõsta enesehinnangut, leida lahendusi spetsiifilistele probleemidele. Psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on peamiseks kliendi psüühilise seisundi ja toimetuleku säilitamine või parandamine. Selleks viiakse läbi kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine ning nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärkidest, nende saavutamise võimalustest, takistustest ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. 

Kliiniline psühholoog on psühholoogiaharidusega spetsialist, kellel on kliinilise psühholoogi kutsetunnistus. Töö on suunatud psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete hindamisele, ravimisele ja ennetamisele. Tegeletakse häiretega nagu ärevushäired, depressioon, söömishäired, isiksushäired, sõltuvushäired jm. Kliiniline psühholoog teeb vajadusel ravimite määramiseks koostööd psühhiaatriga.

Psühhoterapeut on psühholoogia või psühhiaatria haridusega spetsialist, kes on läbinud psühhoteraapia väljaõppe. Väljaõpe sisaldab teoreetilisi ning praktilisi õpinguid ning juhendamise all töötamist. Eestis on levinumad teraapiakoolkonnad kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia ja psühhodünaamiline teraapia.

Ambromed Kliinikus pakuvad psühholoogilist abi kliinilised psühholoogid ja kliinilise psühholoogi juhendamise all töötavad psühholoogid.

Kognitiiv-käitumisteraapiat rakendavad kliinilised psühholoogid Jelena Põldsam, Signe Punnisk ja Liine Põldsam.

Süsteemset pereteraapiat rakendavad kliiniline psühholoog Jelena Põldsam ja psühholoog Liudmila Kants ning sotsiaaltöötaja Ene Mölter.

Psühholoogilist abi pakuvad ka psühholoogid Sirle Suurväli, Mirjam Suve, Jaak Maasalu, Helen Kond ja Karoliina Huul, pereterapeut Liudmila Kants ning kogemusnõustaja Ene Soidla.