Psühhiaatriline abi

Psühhiaatriline abi hõlmab patsiendi psüühilise seisundi hindamist ja diagnostikat. Psühhiaatrilise ravi alla kuuluvad farmakoteraapia ehk ravimitega ravimine ja individuaalne psühhoteraapia. 

Psühhiaatrilist tervisetõendit inimese psüühilise seisundi kohta on vaja kaitseväes töötamiseks, lapsendamiseks, mõnedel tingimustel akadeemilise puhkuse taotlemiseks ning muudel juhtudel. Selleks viib psühhiaater läbi psühhiaatrilise intervjuu ning vajadusel kaasab teised spetsialistid inimese psüühika hindamiseks. Väljastatakse tõend psüühikahäire esinemise või mitteesinemise kohta. NB! RELVALOA TAOTLEMISEKS TÕENDIT EI VÄLJASTATA.

Psühhiaater on meditsiiniharidusega spetsialist, kes on spetsialiseerunud psüühika- ja käitumishäirete hindamisele, diagnoosimisele, ravimisele ja ennetamisele. Psühhiaatril kui arstil on õigus välja kirjutada ravimeid. Psühhiaater tegeleb sarnaste probleemidega nagu kliiniline psühholoog ning hindamises ja ravis teevad nad koostööd. Psühhiaater suunab vajadusel kliinilise psühholoogi, psühholoog-nõustaja või psühholoogi vastuvõtule.

Ambromed Kliinikus osutab psühhiaatrilist teenust psühhiaater Marina Cojocaru.