VATEK vaimse tervise mess "Mure tuleb, mure läheb" 8.oktoobril 2016.a. Rahvusraamatukogus Tallinnas kell 10.00 kuni 18.00.

Messi põhifookus  on “Psühholoogiline ja vaimse tervise esmaabi”.

Messil on võimalik tutvuda erinevate vaimse tervise eest hoolt kandvate asutuste ning nende tegevustega. Ka Ambromed Kliinik tutvustab messil enda tegevust, spetsialiste ja võimalusi abi saamiseks.

Messil teevad ettekande traumaterapeut Maire Riis ning pereterapeut ja hingehoidja Naatan Haamer teemal “Aeg parandab kõik haavad?”.

Arutelul psühholoogilisest abist vestlevad: Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg, traumaterapeut Maire Riis, psühhiaater Merit Kudeviita, Ingrid-Ots Vaik Sotsiaalministeeriumist. Vestlust modereerib Aivar Simmermann Moreno keskusest.

Lisaks on messil võimalik osaleda erinevates töötubades:
„Lapse probleemne seksuaalkäitumine ja väärkohtlemine - kuidas märgata ja aidata? Kunstiteraapia juhtumikirjelduse näitel“
„Perelepitus - kellele ja miks?“
„Negatiivsete emotsioonide tekkepõhjused ja nendega toimetulek“
„Ohumärgid suhtlemisel“
“Paarisuhted digiajastul“
“ALPHA–STIM seadme tutvustus“
„Vaimne tervis töökohal“
Muusika psühholoogilise esmaabi vahendina“


ÜRITUS ON KÕIKIDELE TASUTA!

Rohkem informatsiooni esinejate ning töötubade kohta: VATEK