2009.aastal alustati toitumisnõustamise programmiga, kuhu olid oodatud 18-60aastased inimesed, kes vajasid abi ja toetust oma söömisharjumuste muutmisel.

Programmi eesmärgiks oli ülekaaluliste inimeste tervisekäitumise muutmine, tervisliku söömiskäitumise ning sportlike eluviiside kujundamine.
Pikemaajaliseks eesmärgiks oli ülekaalu ning sellest tulenevate terviseriskide ja haiguste ennetamine ning meeskonnatöö põhimõttel, et vältida probleemi süvenemist ning sellest tingitud tõsiseid tervisehäireid.

Programmis keskenduti impulsiivsele käitumisele, mida on võimalik sobivamate käitumuslike reaktsioonide harjutamisel ning toetuse ja julgustamise abil muuta. Eelnevast lähtuvalt oli eriti olulise tähtsusega psühhoteraapia, mille käigus õpetati stiimulikontrolli ning stressi leevendamise oskusi. Samuti toetati ülekaalulisi inimesi tervisliku söömiskäitumise ning sportlike eluviiside kujundamisel. Kuna sageli on ülekaalulised inimesed ka madala enesehinnanguga, siis on eriti oluline positiivne tunnustamine, et aidata neil kujundada positiivset minapilti.

Programmi tulemusena tõusis programmis osalenute teadlikkus tervislikust toitumisest. Osalejad omandasid tõhusamad toimetulekustrateegiad stressi ja negatiivsete emotsioonidega toimetulekuks, õppisid söömist vähem kasutama stressi leevendamiseks ning enesepremeerimiseks. Programmi lõppedes paranesid osalejate enesehinnang, eneseefektiivsustunne ja sotsiaalsed oskused.