EESTI VAIMSE TERVISE JA HEAOLU KOALITSIOON (VATEK) kutsub teid osalema vaimse tervise teabepäeval:
KUIDAS ENDA ELU (MITTE) UNTSU KEERATA?!
Tartus Ambromed Kliinikus 26.09.2014 kell 12.00-16.45

Teabepäeva eesmärk on ühiselt mõtestada vaimse tervise edendamise, probleemide ennetamise, ravi ja rehabilitatsiooni olulisust inimeste positiivse vaimse tervise ja heaoluseisundi hoidmisel. Koos mõtleme ka piirkondlikele tugevustele ja kitsaskohtadele vaimse tervise valdkonnas.

Teabepäeva sihtrühm: oma vaimsest tervisest hoolivad inimesed, inimeste vaimse tervise eest hoolt kandvad spetsialistid, vaimse tervise valdkonna erialasid õpetavad ülikoolide ja kõrgkoolide esindajad, VATEK-i liikmed, otsustajad ja poliitikud kohalikul tasandil.

Teabepäeva ajakava
12.00-12.10 Tervitussõnad - riigikoguliige Heljo Pikhof
12.10-12.20 Ettekanne "Positiivne vaimne tervis - mis see on?" - Airi Mitendorf, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut
12.20-13.00 "Kuidas on muutumas suhtumine raskest psüühikahäirest taastujatesse" - Külli Mäe, Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing
13.00-13.40 "Kuidas ära tunda söömishäireid?" - Jorgen Matsi, psühholoog, MA, Ambromed Kliinik
13.40-14.20 "Miks inimesed joovad?" - Kariina Laas, psühholoog, PhD, Ambromed Kliinik
14.20-14.45 Kohvipaus
14.45-15.20 "Pereteraapia - kas hooldus või remont?" - Tiit Kõnnussaar, pereterapeut, Ambromed Kliinik
15.20-15.50 "Kuidas tõsta enda õnnetunnet õpingutes?" - Harald Lepisk, inspiratsioonikoolitaja (www.inspiratsioon.ee)
15.50-16.45 Arutelu "Tartumaa tugevused ja kitsaskohad vaimse tervise valdkonnas"

ÜRITUS ON OSALEJATELE TASUTA

Teabepäevale on vajalik registreerumine!
kodulehel: www.vatek.ee
e-kiri: mirjam.ool@ambromed.ee
telefon: 7451175

Projekti rahastab EMP toetusel Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel ja Sotsiaalministeerium.

Reklaamleht