Tartu Ülikooli arstiteaduskonna täiendkeskuse kursuste raames toimub Ambromed Kliinikus kursus teemal "Interdistsiplinaarsed probleemid psühhiaatrias"

Programm
14.märts 2013
11.00-13.00 Depressioon kui protsess ja polüsümptomaatiline häire - psühhiaater dr. Lembit Mehilane
13.00-14.30 Meeleoluhäirete ealised ja soolised erinevused - psühhiaater dr. Lembit Mehilane
15.00-17.00 Meeleoluhäirete farmakoteraapia - psühhiaater dr. Lembit Mehilane

15.märts 2013
9.00-11.00 Liigsöömise häire ja selle ravi - psühhiaater dr. Anne-Mai Heinlaid
11.00-13.00 Ärevushäire ja selle säilitamist soodustavad psühholoogilised tegurid - kliiniline psühholoog Kirsti Akkermann
13.30-15.00 Ärevuse ja depressiooni hindamine. Tõenduspõhine psühhoteraapia - kliiniline psühholoog Kirsti Akkermann
15.00-17.00 Süsteemist tulenevalt ärevust säilitavad tegurid - kliiniline psühholoog Jelena Põldsam