Ambromed Kliinik viis koostöös Tartu Linnavalitsuse Tervishoiuosakonnaga läbi projekti "Söömishäirete ennetamise projekt gümnaasiumiõpilastele" alates 17.03.2009, mille raames oli üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes õppivatele tütarlastele kavandatud loengud söömishäirete ning tervisliku söömiskäitumise teemadel.

Projekti eesmärgiks oli söömishäirete ennetamine ja söömishäirega noorte kiirem ravile pöördumine ning söömishäiretest tulenevate terviseprobleemide vähendamine, häire kroonilise kulu tekke ennetamine ning tervisliku söömiskäitumise soodustamine.