Ambromed Kliinik osales Tartu Ülikooli kõrgkoolide koostöö ja innovatsiooni arendamise alameetme KÕRGKOOLIDE JA ETTEVÕTETE KOOSTÖÖ projektis

„Psühholoogia magistriõppekava vastavusse viimine kliinilise ja koolipsühholoogia kutsestandardi ja tööturu nõuetega õppekava rakendusliku külje arendamise kaudu“ 2010-2015

26.mai 2015 toimus projekti kokkuvõttev konverents, kus esinesid:

Prof. Jaanus Harro, TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna dekaan
Prof. Larry White, Department of Psychology Beloit College USA - "The Science of Learning and Its Relevance to Professional Training and Development
Peeter Pruul, EPL-i kliinilise psühholoogia kutsekomisjoni esimees - "EuroPsy: raamid psühholoogide hariduse ja väljaõppe jaoks Euroopas"
Signe Reppo, TÜ psühholoogia instituudi projektijuht - "Ülevaade projekti tegevustest ja tulemustest"
Kirsti Akkermann - TÜ psühholoogia instituudi kliinilise psühholoogia dotsent - "Ülevaade projekti tegevustest kliinilise psühholoogia valdkonnas"
Triin Liin - TÜ psühholoogia instituudi juhataja - "Ülevaade projekti tegevustest koolipsühholoogia valdkonnas"

Paneeldiskussioonides osalesid Kirsti Akkermann, Maie Kreegipuu, Liina Vahter, Katri-Evelin Kalaus, Anu Järv, Siret Rutiku ja Peeter Pruul kliiniliste psühholoogide väljaõppe teemal ning Triin Liin, Eve Kikas, Triin Kahre, Ly Erg ja Anu Pärn koolipsühholoogide väljaõppe teemal.

Täpsem informatsioon Tartu Ülikooli koduleheküljel.