Ambromed Kliiniku olulisteks eesmärkideks on klientidele meeldiva ravikeskkonna tagamine ning kvaliteetse ja vajaliku teenuse pakkumine. Selle tagamiseks ootame tagasisidet ravikeskkonna, töötajate, pakutavate teenuste ning tööviiside kohta, et vajadusel viia ellu muutused teenuse kliendisõbralikumaks muutmiseks.

Klientidel on võimalik tagasisidet esitada kirjalikult meili teel, kliinikusse kohale tulles suuliselt meie töötajatele ning kasutades tagasisideküsitluse vormi, mida on võimalik täita anonüümselt. Alates 2014. aasta novembrist on tagasisideküsitlusele vastanud 40 klienti.

Klientide hinnang teenustele
Tagasisideküsitluses märkisid 90% vastanutest, et nad on kliiniku teenustega väga rahul (7% on teenustega pigem rahul, 3% ei osanud vastata). Ükski vastanutest ei hinnanud teenuseid negatiivselt.
Teenuste kättesaadavust ehk vastuvõtuaegade sobivust hindas 87% vastanutest sobivaks (8% ebasobivaks, 5% ei osanud vastata). Ooteaega hindas 87% vastanutest sobivaks (3% ooteaeg on liiga pikk, 10% ei osanud vastata). 92% küsitlusele vastanutest hindas, et nad saavad kõik vajalikud teenused Ambromed Kliinikust kätte.

Mõned klientide kommentaarid:
“Tunnen, et hoolitakse, pööratakse tähelepanu.”
“Saan alati julgustust siit ja lahkun rõõmsalt.”
“Parim Tartus.”
“Kõik ühest kohast.”
“Saan professionaalset teenust.”
“Parim kliinik üldse. Patsiente koheldakse kuninglikult. Ambromed on mu teine kodu :)”
“Pakutav on ülimalt kõrgel tasemel ja vajadustele vastav.”


Klientide hinnang spetsialistidele
Mõned klientide kommentaarid seoses spetsialistidega:
“Väga hea kollektiiv, sümpaatne ja on näha, et tegemist on oma ala spetsialistidega.”
“Head ravijad. Mõistlikud, professionaalsed, inimlikud.”
“Olen saanud kiiret ja professionaalset abi. Registratuuris meeldiv ja kiire teenindus.”
“Väga sõbralik ning mõistev keskkond.”
“Kiire, viisakas ja mõnus teenindus.”
“Hea teenindus ilusas kohas kompetentsete töötajatega.”


Klientide hinnang ravikeskkonnale
Tagasiside küsitlusest selgus, et 90% vastanutest on rahul kliiniku ruumide, sisustuse ja paigutusega ning 10% vastanutest ei osanud sellele vastata. Ükski vastanuteks ei hinnanud ravikeskkonda negatiivselt. Mõned klientide kommentaarid:
“Väga kena ja omapärane.”
“Ülimalt hubane ja õdus keskkond.”
“Ruumid on väga ilusad ja toetavad teenuse osutamist.”
“Keskkond ja ümbrus on juba see, miks on hea siia tulla.”
“Mõnusalt rahulik ja väga avar.”


Oleme väga tänulikud kõikidele, kes on andnud meile tagasisidet ning esitanud enda ettepanekuid. Samuti oleme väga tänulikud edastatud heade soovide ning kommentaaride eest. Kasutame ettepanekuid järgmise aasta planeerimisel, et enda teenust veelgi kliendisõbralikumaks muuta. Ootame ka jätkuvalt tagasisidet ning ettepanekuid meie teenuste, spetsialistide ning ravikeskkonna kohta.