Ambromed Kliinik kuulub Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) eestvedamisel ja Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi toetusel loodud Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni.

Seltsingu eesmärgiks on:
• Eesti elanikkonna vaimse tervise ja heaolu edendamine;
• Vaimse tervise ja heaolu valdkonnas tegutsevate organisatsioonide võrgustiku kaardistamine ja arendamine;
• Vaimse tervise ja heaolu teema ühiskonna tähelepanu keskmesse toomine ja seal hoidmine;
• Vaimse tervise ja heaolu poliitika kujundamine ja alusdokumendi vastuvõtmise protsessi toetamine.

Vabaühenduste fond tunnustas VATEK tegevusi ning otsustas toetada võrgustikuprojekti “Eesti vaimse tervise ja heaolu koalitsiooni kui eestkõneleja ja poliitikakujundaja võimekuse tõstmine”.

Projekti üldeesmärgiks on:
• viia ühiskonda laiendatud teadmine vaimse tervise ja heaolu tähtsusest,
• tuua vaimse tervise valdkonna problemaatika rohujuure tasandilt otsustajate ja poliitikategijateni,
• kujundada VATEK professionaalseks ja jätkusuutlikuks vaimse tervise valdkonna eestkõnelejaks.

Pikemalt on võimalik lugeda VATEK koduleheküljelt.