Euroopa Kvaliteedimärk Sotsiaalteenustes (EQUASS) on algatatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platvormi (EPR) poolt.

EQUASS’i eesmärk on täiustada sotsiaalsektori tegevust kaasates teenuse osutajaid kvaliteedi tõstmise ja pideva arengu protsessi garanteerides teenuse saajatele kvaliteetset teenust kogu Euroopas.

Süsteem võimaldab sotsiaalteenuseid osutavatel organisatsioonidel osa võtta sertifitseerimise protsessist Euroopa tasandil tagades sellega teenuse saajatele ja teistele huvigruppidele oma teenuste hea kvaliteedi.

Järgnev iseloomustab EQUASS Assurance sertifitseerimist:

 1. 50 kvaliteedi tagamise kriteeriumi 
 2. Kvaliteedi kriteeriumid põhinevad 10 EQUASS Kvaliteedi Põhimõttel, Sotsiaalteenuste Üldise Huvi Kvaliteedi Raamistikul (CFQ for SSGI) ja Euroopa Vabatahtlik Sotsiaalteenuste Üldise Huvi Kvaliteedi Raamistikul (VEQF for SSGI). 
 3. Kvaliteedi tagamise kriteeriumid katavad peamised ja põhilised kvaliteedi juhtimise süsteemi (QMS) elemendid.
 4. Eneseanalüüs ja siseaudit põhinevad etteantud tegevuse indikaatoritel, mis on esitatud küsimustikuna.
 5. Välisaudit viiakse läbi teenuse osutaja soorituse võrdlemisena indikaatorites nõutavaga. Audiitor kinnitab indikaatorite vastavust asutuse külastusel läbi dokumentatsiooni kontrolli ja intervjuude. 
Kvaliteedi juhtimise süsteemi elemendid:
 • kliendi vajaduste ja ootuste väljaselgitamine
 • protsessijuhtimine
 • vastutuse juhtimine
 • ressursside juhtimine
 • meetmete ja andmete analüüs
 • kliendi rahulolu
 • järjekindel kvaliteedi parandamise süsteem 
Organisatsioonile, mis vastab mainitud kriteeriumitele, väljastatakse sertifikaat, mis kehtib 2 aastat.

Allikas: Euroopa Sotsiaalteenuste Kvaliteet (EQUASS) (2012)

Rohkem informatsiooni EQUASSi koduleheküljelt.