Postimehest on võimalik lugeda Ambromed Kliiniku psühholoog Jorgen Matsi artiklit "Mehed peaksid õppima abi küsima ja kaotama"

Mida kahjulikku on levinud arusaamas mehelikkusest – a la mees teeb meeste töid, on iga hinnaga tugev, abi ei küsi, näeb alati hea välja, on rikas ja võimukas ning edukas?

Kuivõrd tasakaalus, ka autentne, on Eesti mees?

Mis aitavad meest autentsemaks muuta?

Mis aitab ühiskonnal arusaama mehelikkusest muuta?

Jorgeni vastuseid ja arvamusi eelpool nimetatud küsimustele on võimalik lugeda Postimehe arvamusartiklist.